ทรงกระบอก

ดาวน์โหลด (2)ทรงกระบอก  คือ  รูปสามมิติใดๆ ที่มีฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ  อยู่ในระนาบที่ขนานกัน
และเมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว  จะได้รอยตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวเท่ากับ

ความยาวของเส้นรอบรูปวงกลมที่เป็นฐานและมีความกว้างเท่ากับความสูงของทรงกระบอก
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เรียกว่า  “พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก”
และ  ผลบวกของพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก  เรียกว่า  “พื้นที่ผิวของทรงกระบอก”
จะได้สูตร  ดังนี้

พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก             =          2rh

พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก      =          2r2

ดังนั้น  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก        =          2rh + 2r2

เมื่อ  r  แทนรัศมีของฐานของทรงกระบอก

และ  h แทนความสูงของทรงกระบอก

การหาปริมาตรของทรงกระบอก  หาได้

เช่นเดียวกับการหาปริมาตรของปริซึม  ดังนั้น

ปริมาตรทรงกระบอก  =  พื้นที่ฐาน  x  สูง

=  r2h

เมื่อ  r  คือ  รัศมีของฐานของทรงกระบอก

และ  h คือ  ความสูงของทรงกระบอก

การหาปริมาตรของทรงกระบอกหรือวงแหวน  หาได้โดย

ให้  r  แทนรัศมีภายในของทรงกระบอก  หรือรัศมีของทรงกระบอกเล็ก

R  แทนรัศมีภายนอกของทรงกระบอก  หรือรัศมีของทรงกระบอกใหญ่
และ  h  แทนความยาวของทรงกระบอก

จะได้ว่า  ปริมาตรของทรงกระบอกกลวง                       = ปริมาตรทรงกระบอกใหญ่–ปริมาตรทรงกระบอกเล็ก

=   R2h – r2h
ปริมาตรของทรงกระบอกกลวง   =  h (R2 – r2)

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน พื้นฐานคณิตศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s