กรวย

ดาวน์โหลด (3)

กรวย  คือ  ทรงสามมิติใด ๆ  ที่มีฐานเป็นรูปวงกลม  มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน
และเส้นต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ  บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง

พื้นที่ผิวข้างของกรวย  =  rL
เมื่อนำพื้นที่ผิวข้างรวมกับพื้นที่ฐานของกรวยจะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวย

ดังนั้น  จะได้ว่า

พื้นที่ผิวของกรวย        =  พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน

=  rL + r2

=  r (L+ r)

นั่นคือ  พื้นที่ผิวของกรวย        =  r (L+ r)

ปริมาตรของกรวย  =  r2h

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน พื้นฐานคณิตศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s